Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota – oznamVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje pre občanov – chovateľov nasledovné:

-Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou (ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy) na telefónne číslo: 0915/474745 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Rimavská Sobota.

-Povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

-Povinnosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca (pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá) zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5  zákona č. 39/2007 Z,z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi.

-Povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t.j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

 

 

 


 
 


Úvodná stránka