Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 271-300 z 302
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
336/2011 (1-7)RozdeľovníkZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 43 a násl. Občianskeho zákonníka v zmysle § 24 zákona NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €31.3.201130.6.2011
336/2011 (8)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prespisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €9.4.201130.6.2011
375/2011Súkromná stredná odborná škola Revúca, Železničná 2, 050 01 RevúcaDohoda o zabezpečení odbornej praxeZabezpečenie odbornej praxe, ktorá sa realizuje v súlade s výkladom hlavnych foriem praktického vyučovania na stredných školách.0,00 €6.5.201127.5.2011
382/2011Orange Slovensko, a.s, Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A4337040Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.8,90 € (jednotková)15.4.201115.4.2013
402/2011Gabriela Kederová, Magnezitárov 1203/2, 050 01 RevúcaZmluva o dočasnom užívaní pozemkov fyzickými osobami pre vlastnú potrebuPrenajímateľ odovzdáva a nájomca preberá do dočasného užívania pre vlastnú potrebu v obci Rákoš časť Rákošská Baňa za účelom obhospodárovania pozemok, parcelné číslo 2580/44 = 166 m2.2,56 €28.4.2011nestanovený
493/2011Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPlatiteľ sa zaväzuje doručovať dokumenty výhradne prostredníctvom elektronickej komunikácie cez privátnu zónu platiteľa sprístupnenú na webovej stránke Poisťovne s adresou www.dovera.sk podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach Zmluvy.0,00 €2.6.2011nestanovený
513/2011Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č. 386/2011/ODDTRFR o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 žiadateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa na základe VZN č. 15/2010 a to za účelom podporenia projektu v rozsahu Zmluvy. 500,00 €11.6.201130.11.2011
526/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDohoda číslo: 96/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu "Absolventská prax"Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe.0,00 €18.6.201130.11.2011
528/2011Stavivo IBV, s.r.o., Zvolenská cesta č. 279/1, 974 05, Banská Bystrica,Rámcová zmluva pre rok: 2011 číslo zmluvy 3980 /N uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení noviel a doplnkovPredávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach.0,00 €18.6.201131.3.2012
531/2011 Ing. Katarína Karczagová, č. 169, 980 21 BátkaZmluvaOverenie účtovníctva rok 2010 - 2011. 300,00 €18.6.201131.12.2012
567/2011 (1-7)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prespisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €29.6.201130.9.2011
567/2011 (8)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prespisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €26.7.201130.9.2011
567/2011 (9)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prespisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €9.9.201130.9.2011
569/2011Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 13 Rimavská Sobota, Šibeničný Vrch 716, 979 01 Rimavská SobotaZmluva uzavretá v zmysle § 269 odst. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb.)Asfaltovanie teplou ob,drvou miestne komunikácie v časti obce Rákošská Baňa.1 440,00 €29.6.201131.7.2011
643/2011Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaZmluva č. P-0032866900 o využívaní elektronických služiebVyužívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa.0,00 €29.7.2011nestanovený
645/2011Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 56/2011 uzatvorená v zmysle § 269 ods, 2 zákona č, 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa poskytovateľom podľa dohodnutých podmienok v roku 2011. 615,88 €30.7.201131.12.2011
743/2011Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistka č. 9200951977Úrazové poistenie Školák56,70 €10.11.2011nestanovený
753/2011 (1-6)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €29.9.201131.12.2011
753/2011 (7)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €1.11.201131.12.2011
818/2011Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská BystricaDarovacia zmluva č. KRHZ-BB-OEL-1216/2011Majetok v správe Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - AVIA A31.0,00 €26.8.2011nestanovený
854/2011Riš&Riš, Prevádzka: Autorizovaný partner MULTICAR, Tepličská cesta 1, 052 01 Spišská Nová VesKúpna zmluvaPredávajúci predáva a kupujúci kupuje nákladné motorové vozidlo: Multicar M25 - sklápač.3 000,00 €26.10.2011nestanovený
862/2011Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaPoistná zmluvaPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). 207,57 €27.10.2011nestanovený
914/2011Ján Hudaček, súkr. podnikateľ, Kameňany 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2/2011 uzavretá podľa §536 a násl.Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby.35,84 €16.11.2011nestanovený
917/2011Súkromná stredná odborná škola Revúca, Železničná 2, 050 01 RevúcaDohoda o zabezpečení odbornej praxeZabezpečenie odbornej praxe, ktorá sa realizuje v súlade s výkladom hlavnych foriem praktického vyučovania na stredných školách.0,00 €8.12.201122.12.2011
973/2011 (1)Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
973/2011 (2)Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
973/2011 (3)Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
976/2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A4726422Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
989/2011Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Ev. a. v. filiálny cirkevný zbor Rákoš, 049 61 RákošZmluva o výpožičkePožičiavateľ je výlučným vlastníkom v 1/1 nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Rákoš, zapísaných na LV č. 479 Správy katastra Revúca ako: pozemky a stavby - odovzdanie a prevzatie.0,00 €14.12.201130.9.2013
1027/2011Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99Banská BystricaDodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.6.1998Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy č. súp. 128, obec Rákoš, ktorá je postavená na parc. KN č. 330/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2 - prenájom.54,72 €23.12.2011nestanovený
Položky 271-300 z 302


Úvodná stránka