Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 301-314 z 314
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
753/2011 (7)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €1.11.201131.12.2011
818/2011Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská BystricaDarovacia zmluva č. KRHZ-BB-OEL-1216/2011Majetok v správe Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - AVIA A31.0,00 €26.8.2011nestanovený
854/2011Riš&Riš, Prevádzka: Autorizovaný partner MULTICAR, Tepličská cesta 1, 052 01 Spišská Nová VesKúpna zmluvaPredávajúci predáva a kupujúci kupuje nákladné motorové vozidlo: Multicar M25 - sklápač.3 000,00 €26.10.2011nestanovený
862/2011Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaPoistná zmluvaPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). 207,57 €27.10.2011nestanovený
914/2011Ján Hudaček, súkr. podnikateľ, Kameňany 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2/2011 uzavretá podľa §536 a násl.Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby.35,84 €16.11.2011nestanovený
917/2011Súkromná stredná odborná škola Revúca, Železničná 2, 050 01 RevúcaDohoda o zabezpečení odbornej praxeZabezpečenie odbornej praxe, ktorá sa realizuje v súlade s výkladom hlavnych foriem praktického vyučovania na stredných školách.0,00 €8.12.201122.12.2011
973/2011 (1)Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
973/2011 (2)Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
973/2011 (3)Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
976/2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č.zmluvy: A4726422Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program.10,99 €8.12.20117.12.2013
989/2011Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Ev. a. v. filiálny cirkevný zbor Rákoš, 049 61 RákošZmluva o výpožičkePožičiavateľ je výlučným vlastníkom v 1/1 nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Rákoš, zapísaných na LV č. 479 Správy katastra Revúca ako: pozemky a stavby - odovzdanie a prevzatie.0,00 €14.12.201130.9.2013
1027/2011Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99Banská BystricaDodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.6.1998Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy č. súp. 128, obec Rákoš, ktorá je postavená na parc. KN č. 330/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2 - prenájom.54,72 €23.12.2011nestanovený
1030/2011 (1-7)RozdeľovníkDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prespisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb.0,00 €28.12.201131.3.2012
1037/2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k zmluve o pripojeníISDN BRA, aktivácia zľavy, Biznis ISDN Uni 200 - základný poplatok - bez zriaď.poplatku.25,95 €29.12.201128.12.2013
Položky 301-314 z 314


Úvodná stránka