Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Románsko-gotický rímskokatolícky kostol

Románsko-gotický rímskokatolícky kostol z 2. polovice 13. storočia, upravovaný koncom 16. storočia a v polovici 18. storočia s gotickými nástennými maľbami zo 14.-15. storočia a ich zvyškami aj na južnej fasáde, barokovým interiérom z konca 17. storočia a maľovaným stropom a emporou z 2. polovice 17. storočia

Románsko-gotický rímskokatolícky kostol

Kontakt

Mária Pavlíková - 058/4495558

Mária Nemogová - 058/4495366

 

Patrocínium Najsvätejšej Trojice (pôvodne asi Všetkých svätých)

Vznik: polovica 13. storočia

Poloha: na návrší nad dedinou

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostolík s predĺženou polkruhovou apsidou a severnou sakristiou.

História

Kostolík postavili približne v polovici 13. storočia a ako jedna z mála románskych stavieb na Gemeri sa zachoval v takmer pôvodnej podobe. Vnútrajšok osvetľovalo celkovo päť vysokých a úzkych okien, dve v apside a tri na južnej stene lode. Interiér bol koncom 14. storočia a začiatkom 15. storočia vyzdobený freskami, ktoré sa sčasti zachovali dodnes. Na prelome 16. a 17. storočia prešiel kostolík do rúk protestantom, ktorí si ho prispôsobili svojej liturgii. Dotklo sa to najmä gotických oltárov, taktiež stredoveké maľby boli zabielené. Neskôr vybudovali aj drevenú tribúnu.

V 18. storočí získali stavbu opäť katolíci a v roku 1752 prešiel ďalšími stavebnými úpravami a zmenami v interiéri. Okrem iného bolo v severnej stene lode prerazené nové okno a dve postranné románske okna na južnej strane boli zväčšené. V pôvodnej podobe zostalo len stredné okno. Hlavný oltár bol obnovený a pribudli k nemu aj ďalšie dva bočné. Vnútorné vybavenie doplnili aj vyrezávaná kazateľnica a krstiteľnica. Pri kostolíku postavili v tomto období aj drevenú zvonicu.

Koncom 80. rokov bol kostolík v zlom stave, objavila sa trhlina na apside a podlaha sa začala prepadávať. Štát vyčlenil na opravu istú sumu, tá však stačila len na najnutnejšie opravy. Ostatné zostalo na pleciach veriacich. V rámci obnovy bola okrem iného odstránená predsieň pred vchodom a okná dostali pôvodnú neskororománsku podobu.

Zaujímavosti

Kostolík dominuje obci svojou polohou, zďaleka viditeľný aj vďaka bielej fasáde.

Postavený bol v období, kedy na naše územie už prenikala aj gotika, o čom svedčia už pomerne vysoké okná, podobné oknám kostolíka v Starej Haliči.

Apsidu oddeľuje od lode už goticky lomený triumfálny oblúk.

V interiéri, ale sčasti aj v exteriéri (vedľa vstupného portálu), sa zachovali stredoveké fresky, vrátane obrazu Krista v mandorle, ktorú nesú štyria anjeli ako súčasť výjavu Posledného súdu či scén zo života sv. Ladislava.

V kostolíku nájdeme až tri mandorly, pričom do jednej z nich umiestnil autor (na Slovensku pomerne nezvyčajne) aj Madonnu.

Osobitnú pozornosť si zaslúžila len v roku 1993 objavená maľba Najsv. Trojice v podobe sediaceho Boha s troma tvárami a štyrmi očami. Veľmi podobné zobrazenie troch Božích osôb nájdeme aj v neďalekej Ochtinej.

Kostolík podľa povestí spája s neďalekým zaniknutým stredovekým hrádkom v polohe Zámčok tajná podzemná chodba.

Podľa tradície mal byť kostolík súčasťou kláštora františkánov, čo sa však zatiaľ nepotvrdilo.

Súčasný stav

Kostolík patrí rímskokatolíckej cirkvi, momentálne pod farnosť v Jelšave. V súčasnosti sa nepoužíva Stavba je zvonku opravená, dostala aj nový náter fasády. Obnova interiéru však nie je dokončená, vnútorné vybavenie je premiestnené a reštaurovanie fresiek pozastavené v roku 2005 pre nedostatok peňazí. V roku 2009 boli vďaka iniciatív neziskovej organizácie Quirinius obnovené práce na exteriéri stavby, kostolík dostal aj novú strešnú krytinu. V roku 2012 pokračovali práce na reštaurovaní fresiek v apside. V prácach sa pokračovalo v roku 2014 a 2015.

Bohoslužby nie

Praktické informácie

Rákoš sa nachádza 11 km západne od Jelšavy na ceste do Hnúšte. Kostolík stojí nad dedinou, na jej severnom okraji. Po ceste sa dá dostať až takmer k nemu. Kontakt na farnosť v Jelšave - 058/ 448 22 10. GPS: 48.603417743, 20.147198439

Literatúra a zdroj získania informácií:

http://www.apsida.sk/c/1198/rakos

Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověka nástěnná malba na Slovensku. 

Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978

Kresánek, P. a kol.: Slovensko,. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Kušnierová, E.: Stredoveká nástenná maľba z Rákoša,. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1995, č. 2, str. 17.

Kušnierová, E.: Mobiliár rím.-kat. kostola v Rákošií. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1993, č. 3, str. 10 - 11.

Kol. aut.: Abc kultúrních památek Československa. Praha, Panorama 1985.

  


 


Úvodná stránka