Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakt

Toto webové sídlo www.obec-rakos.sk spravuje Obec Rákoš a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v účinnosti od 15. júla 2010.

 

Správca obsahu

Obec Rákoš

Obecný úrad Rákoš

Rákoš 130

049 61  Rákoš

Obecný úrad Rákoš


 

Fakturačné údaje

Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61  Rákoš

IČO:  00 328 669

DIČ: 2020724794

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

BIC kód banky: SUBASKBX

Číslo účtu: 26321582/0200

SK32 0200 0000 0000 2632 1582

 

Sekretariát:

Telefón: 058 488 10 02

Telefón/Fax: 058 449 51 05

E-mail: podatelna@obec-rakos.sk

 

E-mailové kontakty

Všeobecné informácie: info@obec-rakos.sk

Podateľňa: podatelna@obec-rakos.sk

Starostka : Lýdia Nemogová Gallová: starosta@obec-rakos.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@obec-rakos.sk

 

Úradné hodiny:

Pondelok 6.50 - 14.50 hod.
Utorok 6.50 - 14.50 hod.
Streda 6.45 - 16.45 hod.
Štvrtok 6.50 - 14.50 hod., nestránkový deň
Piatok 7.00 - 13.00 hod.

 

Kompetencie

Obec Rákoš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Stavebný úrad pre Obec Rákoš je zriadený v priestoroch Mestského úradu Revúca.

Adresa:

Šafárikova 1

Kancelária č. 4

Zamestnanci stavebného úradu

Ing. Mariana Poprocká, telefón: 058 285 15 52

 

Technický prevádzkovateľ

WEBY GROUP s.r.o.

Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/37 00 370,

Email: webyportal@webygroup.sk


 


 


Úvodná stránka