Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:29/2019
Zmluvná strana 1:Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš
Zmluvná strana 1 IČO:00328669
Zmluvná strana 2:Gabriela Kederová, Rákošská Baňa 242, 049 61 Rákoš
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
Predmet:1. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1) pozemok – Geometrickým plánom č. 50975765 – 65/2018 vytvorenú parcelu reg. C č. 2580/164, záhrady o výmere 111 m2. (ďalej aj ako „prevádzaný pozemok“), nachádzajúci sa v obci Rákoš, katastrálne územie Rákoš so všetkým zákonným príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými a Kupujúci pozemok - novovytvorenú parcelu reg. C č. 2580/164, záhrady o výmere 111 m2 nachádzajúci sa v obci Rákoš, katastrálne územie Rákoš so všetkým zákonným príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými kupuje do svojho výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1) a zaväzuje sa zaň zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške, lehote a spôsobom uvedeným v článku II Zmluvy. 2. Geometrický plán č. 50975765 – 65/2018 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej príloha č. 1.
Cena *:74,37 €
Dátum uzavretia zmluvy:17.1.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:17.1.2019
Dátum účinnosti zmluvy:18.1.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Lýdia Nemogová Gallová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starostka
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Dodatky

Podrobnosti
Číslo:29-007/2019
Zmluvná strana 1:Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš
Zmluvná strana 1 IČO:00328669
Zmluvná strana 2:Gabriela Kederová, Rákošská Baňa 242, 049 61 Rákoš
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE uzatvorenej podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení dňa 17.01.2019
Predmet:Oprava nesprávne uvedeného druhu pozemku záhrada, správne znenie zastavaná plocha a nádvorie
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:22.2.2019
Dátum zverejnenia:22.2.2019
Dátum účinnosti zmluvy:23.2.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Lýdia Nemogová Gallová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starostka
Poznámka:


Úvodná stránka